BSO

Voor de buitenschoolse opvang zijn wij een samenwerking aangegaan met Ut Trepke In Voorst. De kinderen worden gehaald en gebracht van en naar school. U kunt zich bij hen aanmelden.

Voor meer informatie: https://www.ut-trepke.nl/bso