BSO

Kindernet verzorgt de buitenschoolse opvang bij ons op school.
Zij ondernemen vooral buiten- en creatieve activiteiten.
De BSO vindt plaats op ons schoolplein en in de school, de kinderen blijven daarmee in dezelfde omgeving.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kinderopvang Kindernet | Spelen en avonturen beleven! (kdvkindernet.nl)